Django Python 3

Saleor - Cài đặt environment cho Saleor

Đăng bởi - Ngày 13-06-2020

** Hướng dẫn này viết trên Window 10 64 bit.

Trước khi bắt đầu cài đặt Saleor, bạn cần phải cài đặt:

- Python 3.8 hoặc mới nhất. Nhấn để tải python 3.8: Python download page . Chắc chắn rằng bạn chọn "Add Python 3.8 to PATH" khi cài đặt

- Node.js 10.0 hoặc mới nhất. Nhấn để tải (nên tải file msi) Node.js downloads page

- PostgreSQL 12.x. Nhấn để tải project’s download page.

- GTK+ . Tải và cài đặt: 64-bit Windows installer . Chắc chắn rằng bạn chọn "Set up PATH environment variable to include GTK+ "

- Compilers. Tải và cài đặt:Build Tools for Visual Studio.

Tiến hành cài đặt:

1. Clone repository

git clone https://github.com/mirumee/saleor.git
cd saleor

2. Tạo python env và cài đặt package

python -m venv saleor-venv
saleor-venv\Scripts\activate.bat
python -m pip install -r requirements.txt

- Ở bước này bạn nào dùng Anaconda thì làm như sau:

 • Mở Anaconda navigator > Environments > Create > chọn như hình sau đó nhấn create

 • Mở terminal sau đó cd đến thư mục git đã clone ở trên và run command

pip install -r requirements.txt

Nếu thành công bạn sẽ được như vậy, nếu có báo bất kỳ lỗi gì hãy vào group Python Community Viet Nam để nhờ trợ giúp nha

3. Tạo database user:

** Lưu ý: đường dẫn máy bạn có thể khác. Hãy sửa lại cho đúng

C:\"Program Files"\PostgreSQL\12\bin\createuser.exe --username=postgres --superuser --pwprompt saleor

4. Tạo database:

C:\"Program Files"\PostgreSQL\12\bin\createdb.exe --username=postgres --owner=saleor saleor

5. Chạy command migrate:

** Lưu ý bạn phải active python env đã cài package ở bước 2

python manage.py migrate

** Ở bước này, nếu bạn đặt password khác với hướng dẫn, thì các bạn làm theo như sau. Lưu ý: các ký tự có dấu #@! sẽ bị lỗi

- Vào salor clone folder > saleor > settings.py

tìm

default="postgres://saleor:saleor@localhost:5432/saleor"

đổi thành

default="postgres://saleor:newpassword@localhost:5432/saleor"

6. Chạy command sau để tạo user admin

python manage.py createsuperuser

Để chạy API server:

python manage.py runserver

Cài đặt Dashboard

git clone https://github.com/mirumee/saleor-dashboard.git
cd saleor-dashboard

Set API URI với command:

set API_URI "http://localhost:8000/graphql/"

Nếu bạn không set API_URI được, thì hãy tạo file .env trong folder saler-dashboard và paste nội dung này vào

API_URI = "http://localhost:8000/graphql/"

Sau đó chạy command

npm install -f

Vẫn ở trong folder saler-dashboard, bạn hãy chạy command:

npm start

** Nếu bước này bị lỗi, bạn check xem trong PATH có đường dẫn npm chưa, nếu có vẫn bị thì mở cmd mới

*** Ở bước này bạn lưu ý là nếu terminal hiện nội dung như bên dưới thì bạn cứ đợi khoảng 3 - 5 phút là ok nha

i 「wds」: Project is running at http://localhost:9000/
i 「wds」: webpack output is served from /
i 「wds」: Content not from webpack is served from D:\Workspace\python\saleor\saleor-dashboard\build\dashboard\
i 「wds」: 404s will fallback to /index.html
Browserslist: caniuse-lite is outdated. Please run next command `npm update`
i 「wdm」: wait until bundle finished: /
i 「wdm」: wait until bundle finished: /

Cài đặt Storefront

1. Clone the repository:

git clone https://github.com/mirumee/saleor-storefront.git
cd saleor-storefront

2. Cài đặt npm package với command

npm install

Nếu bạn dùng .env ở trên, thì hãy tạo file .env trong folder saler-storefront và paste nội dung này vào

API_URI = "http://localhost:8000/graphql/"

3. Chạy Storefront service

npm start

Sau khi các service chạy hoàn tất, bạn sẽ vào admin và frontend bằng các link bên dưới:

Admin url: http://localhost:9000/

Frontend url: http://localhost:3000/

Đây là frontend và backend default khi cài đặt thành công.

Nếu bạn gặp lỗi khi cài đặt, hoặc có thắc mắc gì vui lòng post câu hỏi lên group Python Community Viet Nam để mọi người cùng thảo luận nha.

Bài viết liên quan
1 nhận xét

  Nhận xét mới

  bắt buộc

  yu.kusanagi
  Từ Anh Vũ
  Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Xin chào, tôi tên Từ Anh Vũ và là 1 free lancer developer và ngôn ngữ code yêu thích của tôi là Python và PHP. Công việc chủ yếu là viết các module cho magento, magento2, wordpress, django, flask và các framework khác
  Nếu bạn muốn trao đổi với tôi hoặc muốn thuê tôi làm việc cho dự án của bạn, hãy liên hệ với tôi

  ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI

  Tweets gần đây
  Tác giả
  Feeds
  RSS / Atom
  -->

  Đăng ký nhận bài viết mới tại hocpython.com?

  Hãy đăng ký nhận bài viết mới tại hocpython.com để:

  • Không bỏ lỡ các bài tutorials mới tại hocpython.com!
  • Cập nhật các công nghệ mới trong python!

  Chỉ cần điền email và họ tên của bạn và nhấn Đăng ký nhận tin!