XEM BÀI VIẾT

View more
Python 3

Giới thiệu về Set

Đăng bởi - Ngày 14-04-2018

Set là 1 tập hợp các thứ tự của các giá trị duy nhất. Một set có thể chứa các giá trị của bất kỳ loại dữ liệu không thay đổi. Nếu bạn có 2 set bạn có thể làm các phép toán như phép hợp 2 set lại, giao của 2 set, hiệu của 2 set


XEM BÀI VIẾT

View more
Python 3

Giới thiệu về list

Đăng bởi - Ngày 9-04-2018

List trong Python như là array trong Perl. Biến chứa mảng trong Perl luôn bắt đầu với @ còn trong Python thì ta có thể bắt đầu với kỳ tên gì.


XEM BÀI VIẾT

View more
Python 3

Giới thiệu về dictionary

Đăng bởi - Ngày 7-04-2018

Một trong những thứ mình rất thích ở Python đó là list, dictionary, tupe và set. Các kiểu dữ liệu này rất quan trọng và được sử dụng xuyên suốt trong các ứng dụng của các bạn sau này. List, dict và tuple, set dùng để chứa các dữ liệu. Ta có thể thêm vào hoặc bớt đi cho 3 kiểu set, dict và list, nhưng tuple không thể thêm vào sau khi khai báo nó.


XEM BÀI VIẾT

View more
Python 3

Function và khái niệm cơ bản về đối tượng trong Python

Đăng bởi - Ngày 5-04-2018

Chào các bạn, bài hôm nay sẽ nói về bản chất của python thông qua một chương trình chạy hoàn chỉnh. Trước tiên chúng ta hãy xem qua đoạn function dưới đây để xem nó như thế nào. Bây giờ bạn hãy bấm nút play xem code hoạt động thế nào.


XEM BÀI VIẾT

View more
Python 3

Cú pháp cơ bản

Đăng bởi - Ngày 30-03-2018

Định danh ( tên ) trong Python (Python identifier)

yu.kusanagi
Từ Anh Vũ
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xin chào, tôi tên Từ Anh Vũ và là 1 free lancer developer và ngôn ngữ code yêu thích của tôi là Python và PHP. Công việc chủ yếu là viết các module cho magento, magento2, wordpress, django, flask và các framework khác
Nếu bạn muốn trao đổi với tôi hoặc muốn thuê tôi làm việc cho dự án của bạn, hãy liên hệ với tôi

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI

Tweets gần đây
Tác giả
Feeds
RSS / Atom
-->

Đăng ký nhận bài viết mới tại hocpython.com?

Hãy đăng ký nhận bài viết mới tại hocpython.com để:

  • Không bỏ lỡ các bài tutorials mới tại hocpython.com!
  • Cập nhật các công nghệ mới trong python!

Chỉ cần điền email và họ tên của bạn và nhấn Đăng ký nhận tin!